Մայիսի 24. Օրվա խորհուրդ

«Բարձր է Տերը. նա տեսնում է խոնարհներին, իսկ բարձրամիտներին հեռվից ճանաչում է» (Սաղմոս 137:6):